Kategorie:

Kto w firmie ponosi odpowiedzialność za stan BHP?

Avatar
Opublikowane przez redakcja

Przestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy jest niezwykle ważne. Przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo pracownikom, ale także gwarantuje ciągłość pracy w przedsiębiorstwie. Na zorganizowanym stanowisku wszystko musi być dostosowane tak, aby zapewniało maksymalny poziom bezpieczeństwa zatrudnionej na nim osobie. To, jakie wymagania musi spełnić dane miejsce pracy jest oczywiście zależne od specyfiki pracy w danej firmie.

Kto jednak ponosi odpowiedzialność za stan i organizację szkoleń BHP w firmie?

Co na ten temat mówi prawo?

Przepis, zamieszczony w Kodeksie Pracy jasno definiuje, że obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa zawsze na pracodawcy. To on ponosi odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, których bezpośrednią przyczyną było niezachowanie zasad BHP w miejscu pracy.

Zatrudniający wśród swoich obowiązków ma za zadanie ponosić pełną odpowiedzialność za wszystkich zatrudnionych pracowników w firmie. Nie tylko mowa tutaj o ponoszeniu konsekwencji ewentualnych nieszczęśliwych wydarzeń, ale także chodzi o działania prewencyjne.

Wśród nich należy wymienić:

  • organizację profesjonalnych szkoleń dla pracowników z zakresu BHP,
  • informowanie pracowników o wszelkich zagrożeniach istniejących na danym stanowisku pracy,
  • zapewnienie środków technicznych, takich jak: oznaczenia dróg ewakuacyjnych, montaż barierek, wyposażenie miejsca pracy w gaśnice oraz apteczki pierwszej pomocy,
  • wymaganie od podwładnych bezwzględnego przestrzegania zasad omawianych podczas szkoleń BHP.

Jak to jest w praktyce?

Często w zakładach pracy zauważyć można próbę szukania winnego wśród pracowników. Nie tylko chodzi o obwinianie samej osoby, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi, ale także pracowników odpowiedzialnych za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli tzw. behapowców.

Służba BHP jest organem powołanym wyłącznie do odpowiedzialności za bezpieczeństwo w danym przedsiębiorstwie. Ma za zadanie kontrolować stanowiska pracy oraz doradzać przełożonym wdrożenie odpowiednich procedur, które bezpośrednio są związane z przestrzeganiem zasad BHP w miejscu pracy. Niemniej jednak, zatrudnieni pracownicy służb BHP nie są osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia i życia pracowników danego zakładu.

Podział odpowiedzialności?

W przedsiębiorstwie, zawsze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy ponosi pracodawca. Może on przekazać część swojej odpowiedzialności kierownikom działów. W takim przypadku zatrudniający odpowiada za cały zakład, a konkretny kierownik za odpowiedni dział w firmie. Każda władza wiąże się więc z poczuciem odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Planując codzienną pracę zwierzchnik musi uwzględnić fakt, że jego działania mają realny wpływ na życie i zdrowie pracowników.

Całkowita odpowiedzialność za stan BHP

Podsumowując, całkowitą odpowiedzialność za stan BHP w firmie ponosi zawsze pracodawca. Jest on zobligowany przepisami prawa do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie oraz stawiania wymogów do ich respektowania przed podległych pracowników.

 

Dodaj komentarz